دانشگاه تمام استعدادهای افراد از جمله بی استعدادی آن ها را آشکار می کند.(آنتوان چخوف)
رفع مسئولیت : اگر نویسنده رمانی هستید که در سایت منتشر شده و خواستار حذف آن هستید لطفا از بخش"تماس با ما" در ارتباط باشید.
خانه » رمان غمگین

رمان غمگین

دانلود رمان محبس با لینک مستقیم

دانلود رمان محبس با لینک مستقیم

دانلود رمان محبس با لینک مستقیم

دانلود رمان محبس با لینک مستقیم

دانلود رمان محبس با لینک مستقیم

ادامه مطلب

Related Posts

 • 60
  دانلود رمان دریا با لینک مستقیم نام رمان : دریا به قلم : ماندا معینی ژانر : رمان عاشفانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان دریا با لینک مستقیم خلاصه رمان دریا : باشنیدن این حرفش نفسی ازسرآسودگی کشیدم _خب هروقت خواستی می تونی بری بیرون یاهرکلاسی که دوست داشته…
  Tags: رمان, دانلود, لینک, با, مستقیم, pdf
 • 59
  دانلود رمان پیانو با لینک مستقیم نام رمان : پیانو به قلم : افسانه روح پرواز ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان پیانو با لینک مستقیم خلاصه رمان پیانو : مهرت را مانند سنجاق سینه ای به خود آویزان کرده و در انتظار قشنگ ترین آهنگ…
  Tags: با, رمان, دانلود, pdf
 • 59
  دانلود رمان گردون با لینک مستقیم نام رمان : گردون به قلم فاطمه ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : دانلود رمان گرون با لینک مستقیم خلاصه رمان گردون همه به صفهاي افقي ايستاده بودند و سرگروهها، در صدر آنها قرار داشتند .آنها زره به تن نکرده بودند و تنها…
  Tags: با, رمان, pdf, دانلود
 • 58
  دانلود رمان عشق تاریک با لینک مستقیم نام رمان : عشق تاریک ژانر :رمان عاشقانه به قلم :‌یاسمن فرح زاد تعداد صفحات : 324 دانلود رمان عشق تاریک با لینک مستقیم خلاصه رمان عشق تاریک : پشت چشمـــان تو شهریستپر از ویـــرانی …هر ڪسی چشم تو را دیددلــش ویــران شد…
  Tags: رمان, دانلود, مستقیم, لینک, با, pdf
 • 57
  دانلود رمان فردا بدون من با لینک مستقیم نام رمان : فردا بدون من به قلم :‌آتوسا مهریار ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : 1053 دانلود رمان فردا بدون من با لینک مستقیم خلاصه رمان فردا بدون من : قصمون درباره ی دختریــہ ازجنــس صــبرواستقـــامت…دختـرشیــطونــــی کـــہ شخصیت شادش و…
  Tags: رمان, بدون, لینک, دانلود, مستقیم, با
دانلود رمان ساعت اخر با لینک مستقیم

دانلود رمان ساعت اخر با لینک مستقیم

دانلود رمان ساعت اخر با لینک مستقیم

دانلود رمان ساعت اخر با لینک مستقیم

دانلود رمان ساعت اخر با لینک مستقیم

ادامه مطلب

Related Posts

 • 80
  دانلود رمان ساعت آخر با لینک مستقیم نام رمان :‌ساعت آخر به قلم :دریاعبدالعلی زاده ژانر : رمان عاشقانه / رمان اجتماعی تعداد صفحات : 171 دانلود رمان ساعت آخر با لینک مستقیم خلاصه رمان ساعت آخر : داستان روایتگر زندگی دختریست به نام تبسم که بی سرپرست بزرگ شده…
  Tags: رمان, آخر, ساعت, دانلود, با, لینک, مستقیم, و, اخر
 • 61
  دانلود رمان آسمانی ها با لینک مستقیم نام رمان : آسمانی ها به قلم منیر ژانر : اجتماعی تعداد صفحات دانلود رمان آسمانی ها با لینک مستقیم خلاصه رمان آسمانی ها : من کوچیک شمام منیر خانوم، اون خدا بیامرزها دستشون از دنیا کوتاهه کنار آق بانو ایستادم، با پشت…
  Tags: و, با, رمان, ها, دانلود
 • 53
  دانلود رمان بامداد و سی دقیقه با لینک مستقیم نام رمان : بامداد و سی دقیقه تعداد صفحات : 511 صفحه به قلم ghalamoo ژانر : رمان عاشقانه /  رمان جنایی / رمان پلیسی دانلود رمان بامداد و سی دقیقه با لینک مستقیم خلاصه رمان بامداد و سی دقیقه :…
  Tags: و, رمان, دانلود, با, لینک, مستقیم, ها
 • 51
  دانلود رمان هیس با لینک مستقیم   دانلود دانلود رمان هیس با لینک مستقیم
  Tags: دانلود, مستقیم, لینک, رمان, با, و
 • 50
  دانلود رمان ترس و عشق با لینک مستقیم نام رمان : ترس و عشق بهقلم : رقیه حسیینی ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان ترس و عشق با لینک مستقیم خلاصه رمان ترس و عشق :‌ دانلود رمان ترس و عشق با ترس و بهت بهش…
  Tags: و, رمان, با, دانلود, مستقیم, لینک
دانلود رمان سیاه روشن با لینک مستقیم

دانلود رمان سیاه روشن با لینک مستقیم

دانلود رمان سیاه روشن با لینک مستقیم

نام رمان : سیاه روشن

به قلم : زرین

ژانر : رمان غمگین

تعداد صفحات : —

دانلود رمان سیاه روشن با لینک مستقیم

خلاصه رمان سیاه روشن :

ﺑﻪ ﮐﺪوم ﺑﻨﺪه ات ﺑﺪ ﮐﺮدم ﮐﻪ اﯾﻨﺠﻮري داري ﺑﺎﻫﺎم ﺗﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ؟ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ از اﯾﻨﮑﻪ دارم از ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دق ﻣﯽ ﮐﻨﻢ؟ ﻧﮑﻨﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ آرزوي دﯾﺪن اﺷﮑﻢ رو داري؟ ﻧﻪ ﻣﻦ 5 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻗﻮل دادم ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮ ﻫﻢ اﺷﮑﻢ رو ﻧﺒﯿﻨﯽ ﭘﺲ ﺑﺪون اﮔﻪ زﻧﺪﮔﯿﻤﻢ ازم ﺑﮕﯿﺮي ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻢ اﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰم ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﯽ داﺷﺖ ﭼﯽ ﺑﻮد؟آﻫﺎن ﯾﺎدم اوﻣﺪ » زاﻧﻮ ﻧﻤﯽ زﻧﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮﺳﻘﻒ آﺳﻤﺎن ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮ از ﻗﺪ ﻣﻦ ﺑﺎﺷﺪ زاﻧﻮ ﻧﻤﯽ زﻧﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم دﻧﯿﺎ روي زاﻧﻮﻫﺎﯾﺸﺎن راه ﺑﺮوﻧﺪ زاﻧﻮ ﻧﻤﯽ زﻧﻢ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ زاﻧﻮ زدن ﻣﺪ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ« آره ﻣﻦ ﻧﻪ اﺷﮏ ﻣﯽ رﯾﺰم ﻧﻪ زاﻧﻮ ﻣﯽ زﻧﻢ اﯾﻨﻮ ﯾﺎدت ﺑﺎﺷﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎدﺷﻮن ﺑﺎﺷﻪ ﭘﺮﻧﯿﺎ زاﻧﻮ ﻧﻤﯽ زﻧﻪ ﻧﻤﯽ ذاره ﮐﺴﯽ زﻣﯿﻨﺶ ﺑﺰﻧﻪ اﻧﻘﺪر راه رﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻞ زﻣﺎن رو ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدم ﺳﺮ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدم دﻗﯿﻘﺎ روﺑﺮوي ﭘﺎرﮐﯽ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ اوﻧﺠﺎ ﺑﺎﻓﺮزاد ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ ﻓﻀﺎي ﭘﺎرك رو دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ ﯾﺎدﻣﻪ ﯾﻪ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺑﻮد ﭘﺸﺖ ﯾﻪ ﮐﺎج ﻧﻮﺋﻞ ﯾﻪ ﺟﺎي دﻧﺞ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ دﯾﺪت ﺧﻮدت ﺑﻮدي و ﺧﻮدت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اون ﺻﻨﺪﻟﯽ رﻓﺘﻢ روش ﻧﺸﺴﺘﻢ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻐﺾ ﺗﻤﺎم ﮔﻠﻮم رو اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮد ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺳﺨﺖ ﺷﺪ ﻣﯽ دوﻧﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن ﺗﻮي ﻫﺮ آدﻣﯽ وﺟﻮد داره ﮐﺎش ﻣﯽ ﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ اي ﺳﺮم رو ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻨﺪازم واﺷﮏ ﺑﺮﯾﺰم اﻧﮕﺎر ﻋﻄﺮش ﻫﻨﻮز اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ اﻧﮕﺎر ﻫﺴﺖ ﻧﻤﯽ دوﻧﻢ ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ دردي ﮐﻪ ازش ﮐﺸﯿﺪم ﭼﺮا ﺑﺎزم ﺗﻤﻨﺎي ﺑﻮدﻧﺶ ﻟﺤﻈﻪ اي آروﻣﻢ ﻧﻤﯽ ذاره ﻫﻤﯿﺸﻪ روي اﯾﻦ ﻧﯿﻤﮑﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺘﯿﻢ از آﯾﻨﺪه ﺣﺮف ﻣﯽ زدﯾﻢ از ﺑﻮدن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ راﺳﺘﯽ ﭼﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﻪ اﯾﻨﺠﺎي ﻗﺼﻪ رﺳﯿﺪم ﻫﻪ ﻗﺼﻪ آره ﮐﻢ از ﻗﺼﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن ﻫﺮﮐﯽ ﺑﺸﻨﻮه ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎورش ﻧﺸﻪ ﯾﻪ دﺧﺘﺮ اﻧﻘﺪر درد رو ﯾﻪ ﺟﺎ ﺑﺎﺧﻮدش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﺑﻪ ﻋﻘﺒﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﻢ درﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮش ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اوﻣﺪم ﭘﺪرم ارﺗﺸﯽ ﺑﻮد وﻣﺎدرم ﺧﺎﻧﻪ دار ﻫﺮدو ﺷﯿﺮازي ﺑﻮدن اﻣﺎﭘﺪرﺑﺰرگ ﺷﺪه ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ﺧﻮﻧﻪ اي ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮش ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اوﻣﺪم ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﻨﺸﯽ ه دﻧﺒﺎل ﺧﻮدش داﺷﺖ ﭼﻮن ﻣﺎدرم رو ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻢ ﺑﺮاي ﭘﺪرم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻋﻤﻪ ﻫﺎم از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﺻﻼ راﺿﯽ ﻧﺒﻮدن ﺧﺐ ﻫﺮﮐﺪوم ﺑﺮاي ﯾﻪ دوﻧﻪ ﺑﺮادرﺷﻮن ﯾﻪ ﻧﻘﺸﻪ اي داﺷﺘﻦ ﻋﻤﻪ ﺑﺰرﮔﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺘﺮ ﺑﺮادرﺷﻮﻫﺮش رو ﺑﺮاي ﭘﺪرم ﺑﮕﯿﺮه ﭼﻮن ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮدش ﮔﻮﺷﺖ ﻻي دﻧﺪون داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﻫﻪ ﻋﻤﻪ دوﻣﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻮد ﯾﮑﯽ از ﻫﻤﮑﺎراش رو ﺑﺮاي ﭘﺪرم درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎازدواج ﻣﺎدرم ﺑﺎﺑﺎﺑﺎ ﻫﺮﭼﯽ رﺷﺘﻪ ﺑﻮدن ﭘﻨﺒﻪ ﺷﺪ ﺧﺐ اوﻧﺎﻫﻢ ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺸﺪن و از ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاي ﻋﺬاب دادن ﻣﺎدرم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن ﺗﺎﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎﺷﻮن ﺑﺎﻋﺚ آزار ﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﺪزﻧﺪﮔﯿﻢ ﯾﻪ ﺟﻮراﯾﯽ ﯾﻪ آﺷﻮب ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﻮد اﻣﮑﺎن ﻧﺪاﺷﺖ وﻗﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﻪ ﭘﺪر ﺑﺰرگ وﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻢ ﻣﯽ رﻓﺘﯿﻢ ﺑﻌﺪش ﯾﻪ ﺟﻨﺠﺎل وﯾﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﻬﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ازﺷﻮن ﻣﺘﻨﻔﺮ ﺑﻮدم ﻣﻦ ﺗﻮي ﻫﻤﻮن ﺳﻦ ﮐﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻮدم ﺑﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮﺳﯽ ﻟﺮزش دﺳﺘﺎم ﺑﺸﺮوع ﻣﯿﺸﺪ وﻗﺘﯽ از ﻣﺎﻣﺎن ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺎاﯾﻦ ﻫﻤﻪ آزاري ﮐﻪ ازﺳﻤﺖ ﺑﺎﺑﺎ وﺧﺎﻧﻮاده اش ﺑﻬﺖ وارد ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎزﻫﻢ ﻫﻤﺮاﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺶ ﮔﻮش ﻣﯿﺪي؟ﺑﻬﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ :ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ دﻧﺒﺎل ان زن واون زن و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻪ اﯾﻦ ﭼﺸﻢ ﭘﺎﮐﯽ ﺑﺎﺑﺎت ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽ ارزه اوﻧﻤﻮﻗﻊ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺮف ﻣﺎﻣﺎن اﻋﺘﻘﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻢ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﻼﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮم اوﻣﺪ واﻗﻌﺎ ﻧﻈﺮم ﻋﻮض ﺷﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺪرﺑﺰرگ وﻣﺎدر ﺑﺰرﮔﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 6ﻣﺎه ازﻫﻢ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻦ رواﺑﻂ ﻣﺎﻫﻢ ﺑﺎﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺪرﯾﻢ ﮐﻢ رﻧﮓ ﺷﺪزﻣﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ ارﺛﯿﻪ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺴﺮ ارﺷﺪ اﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ رو ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺮﻫﺎي ﻋﺰﯾﺰش از ﮐﻢ ﺳﻮادي ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻢ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدن وﻧﯿﻤﯽ از اﻣﻮال رو ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮدﺷﻮن زدن واﯾﻦ ﺷﺪ ﮐﻪ از اون اﻣﻮال ﻣﻘﺪار ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰي ﺳﻬﻢ ﭘﺪر ﺳﺎده زودﺑﺎور ﻣﻦ ﺷﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﭘﺪرو ﺗﻤﺎم اﻗﻮام ﭘﺪري ﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮب ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺖ

 

Related Posts

 • 56
  دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم نام رمان :‌زنگار به قلم : سارینا ژانر: رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان زنگار با لینک مستقیم خلاصه رمان زنگار : آناهید نامه عاشقانه پروا را به برادرش نمی دهد. همین باعث دعوایی میان آنها می شود که با مرگ آناهید…
  Tags: رمان, از, دانلود, پرشین, pdf
 • 55
  دانلود رمان هتل راز با لینک مستقیم نام رمان : هتل راز به قلم فریده ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان هتل راز با لینک مستقیم خلاصه رمان هتل راز : هتل راز هتلی است با راز های بسیار، راز هایی که فقط عده ای از…
  Tags: رمان, از, دانلود, pdf, پرشین
 • 53
  دانلود رمان نجوا با لینک مستقیم نام رمان : نجوا به قلم : ریحانه اسدی ژانر  : رمان اجتماعی / رمان مذهبی تعداد صفحات : 354 دانلود رمان نجوا با لینک مستقیم خلاصه رمان نجوا : خندید وگفت :آره بشین به محمد اقا آبدارچی میگم بره داروهات روبگیره ..خودمم بیرون…
  Tags: رمان, رو, دانلود, pdf, پرشین
 • 53
  دانلود رمان عقیق با لینک مستقیم نام رمان : عقیق به قلم:‌ نیل 2 ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان عقیق با لینک مستقیم خلاصه رمان عقیق : همان شبی که میتوانست مثل باقی شبهای زندگی اش سیاه و فرو رفته در ظلمات باشد اما روشن…
  Tags: رمان, از, دانلود, pdf, پرشین
 • 51
  دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم نام رمان : زیر باران به قلم ‌:زهرا ارجمندنیا ژانر :‌رمان عاشقانه / رمان اجتماعی تعداد صفحات :‌ 579 دانلود رمان زیر باران با لینک مستقیم خلاصه رمان زیر باران : یه دختر با احساسات لطیف و پر از حس زندگی….مغرور و خوش…
  Tags: رمان, دانلود, از, pdf, پرشین
دانلود رمان قلبم طاقت بیار با لینک مستقیم

دانلود رمان قلبم طاقت بیار با لینک مستقیم

دانلود رمان قلبم طاقت بیار با لینک مستقیم

نام رمان : قلبم طاقت بیار

به قلم : بیتا منصوری

ژانر : رمان عاشقانه ،رمان غمگین،رمان اجتماعی،رمان معمایی،رمان درام و کمی پلیسی

تعداد صفحات : —

دانلود رمان قلبم طاقت بیار با لینک مستقیم

خلاصه رمان قلبم طاقت بیار :‌

زندگی کردم با این سختی
سختی نگویم این غم است
غم از دست دادن روحم،جانم
این زندگی نیست رگبار غم است

داستانی زییا که داستان زندگی یک دختر درد کشیده و فقیر را به تصویر می‌کشد.
داستان دختری که بخاطر پانصد هزار تومان فروخته می‌شود.
فروخته می‌شود به یک مرد سن و سال دار.
این مرد چهار پسر دارد و در این بین، دو نفر از پسرهای این آقا، عاشق دخترک قصه‌ی ما می‌شوند.
یکی با خشم، عصبانیت و شکنجه دادن دخترک عشق خود را نشان می‌دهد ولی پسر بعدی با عشق و محبت.
کدام یک پیروز می‌شود؟ کدام یک قوی تر است؟ عشق پیروز می‌شد یا قدرت؟
دخترک قصه کدام را انتخاب می‌کند؟

 

 

Related Posts

 • 62
  دانلود رمان پیانو با لینک مستقیم نام رمان : پیانو به قلم : افسانه روح پرواز ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان پیانو با لینک مستقیم خلاصه رمان پیانو : مهرت را مانند سنجاق سینه ای به خود آویزان کرده و در انتظار قشنگ ترین آهنگ…
  Tags: می, و, را, به, با, رمان, دانلود, pdf
 • 61
  دانلود رمان عشق تاریک با لینک مستقیم نام رمان : عشق تاریک ژانر :رمان عاشقانه به قلم :‌یاسمن فرح زاد تعداد صفحات : 324 دانلود رمان عشق تاریک با لینک مستقیم خلاصه رمان عشق تاریک : پشت چشمـــان تو شهریستپر از ویـــرانی …هر ڪسی چشم تو را دیددلــش ویــران شد…
  Tags: رمان, عشق, دانلود, به, مستقیم, لینک, با, pdf
 • 58
  دانلود رمان گردون با لینک مستقیم نام رمان : گردون به قلم فاطمه ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : دانلود رمان گرون با لینک مستقیم خلاصه رمان گردون همه به صفهاي افقي ايستاده بودند و سرگروهها، در صدر آنها قرار داشتند .آنها زره به تن نکرده بودند و تنها…
  Tags: و, به, را, با, رمان, pdf, دانلود
 • 57
  دانلود رمان دریا با لینک مستقیم نام رمان : دریا به قلم : ماندا معینی ژانر : رمان عاشفانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان دریا با لینک مستقیم خلاصه رمان دریا : باشنیدن این حرفش نفسی ازسرآسودگی کشیدم _خب هروقت خواستی می تونی بری بیرون یاهرکلاسی که دوست داشته…
  Tags: می, به, رمان, دانلود, لینک, با, مستقیم, این, pdf
 • 54
  دانلود رمان ترس و عشق با لینک مستقیم نام رمان : ترس و عشق بهقلم : رقیه حسیینی ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان ترس و عشق با لینک مستقیم خلاصه رمان ترس و عشق :‌ دانلود رمان ترس و عشق با ترس و بهت بهش…
  Tags: و, رمان, عشق, با, دانلود, می, مستقیم, لینک, به
دانلود رمان کارلا با لینک مستقیم

دانلود رمان کارلا با لینک مستقیم

دانلود رمان کارلا با لینک مستقیم

نام رمان  کارلا

به قلم —-

تعداد صفحات —

ژانر : رمان غمگین

 

دانلود رمان کارلا با لینک مستقیم

خلاصه رمان کارلا :

و خودم از کلامی که بر زبان آورده بودم خشکم زد.کارلا حواسش پرت شد و بعد از مدتها یکی از آن نگاه های متفکرانه را که ابتدا خیال می کردم از پررویی و بی ادبی اش سرچشمه می گیرند و حالا می دانستم این طور نیست به من انداخت.پس از این همه سال دوباره به این فکر کردم که از دید یک دختر…و نه هر دختری …چطور به نظر می رسم.با قدی که حالا بلند شده بود، موهایی آراسته و قیافه ای که دیگر رنگ پریده نبود اما اشک های ناشی از فکر کردن به درد و عذاب کارلا آن را خیس کرده بودند.ناخودآگاه سرخ شدم.لبخندی زد و زمزمه کرد:

-هنوزم وقتی خجالت می کشی مثل یه لبو سرخ می شی.خوبه !خوشحالم!

-اشتباه از من بود.نباید می اومدم.معذرت می خوام!

با وجود چشمان بارانی و رنج مرگباری که می کشید تلاش کرد مرا دلداری بدهد

-نه…به خاطر تو نیست.تقصیر تو نیست.می دونم…می دونم که برای زجر دادن من نیومدی.مطمئنم .منو ببخش سید اولاد پیغمبر!این درد فقط به خاطر زدن این حرفا و کاری بود که با این دستمال کردم!

پروردگارا…او داشت معذرت می خواست.کارلا…و من لعنتی به خودم فکر می کردم.

-نامزدت کجاست؟می دونی؟ شماره این پسره عوضی رو بهم بده تا بفهمم کدوم گوریه ؟

لبخندی زد و با آرامشی که نمی دانستم از کجا ریشه گرفته پرسید:

-می خوای…می خوای بهش زنگ بزنی تا بیاد دنبالم؟

-آره!

-بعدشم حتما فک و دهنشو با مشت می یاری پائین.نه؟

اشک هایم را با پشت دست پاک کردم:

-آره !جلوبندی شو کامل عوض می کنم !کاری می کنم به قول دوستت آب روغن قاطی کنه که تو رو اینجوری به حال خودت ول کرده و رفته دنبال ولگردی چشمهایش را بست و نفس عمیقی کشید:

-پس…درست حدس زدم.نگار بهت آدرس اینجا رو داد.

-مگه مهمه دختره عقل کل؟ گفتم شماره اونو بده.اسمش چی بود؟ گالیور؟ گاسپار؟

به یکباره زیر خنده زد و بی توجه به جلز و ولزی که می کردم گفت:

-گالیور…خدا !اگه بشنوه کله جفت ما رو با هم می کنه !آخ …سرم!وای ….داره می ترکه!

کارلا می خندید و همزمان از سردرد می نالید و من که نمی دانستم چه غلطی بکنم هاج و واج به او خیره شده بودم

 

Related Posts

 • 69
  دانلود رمان نابینا با لینک مستقیم نام رمان : نابینا تعداد صفحات : 559 صفحه به قلم زهرا شجاع ژانر : عاشقانه / اجتماعی دانلود رمان نابینا با لینک مستقیم خلاصه رمان نابینا : پشت پنجره ایستاده‌م؛ اما نمی‌دونم منظره‌ای که روبه‌رومه چطوریه. فقط تنها چیزی که می‌دونم اینه که…
  Tags: می, از, و, به, که, با, رمان, دانلود, این
 • 64
  دانلود رمان بنفشه با لینک مستقیم نام رمان : بنفشه به قلم : مهتاب 22 ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : 456 دانلود رمان بنفشه با لینک مستقیم خلاصه رمان بنفشه : صدایی که می توانست صدای بنفشه باشد… دقیقا بنفشه بود…. یکی از ترانه های خواننده معروؾ رپ…
  Tags: به, می, با, از, که, رمان, این, دانلود
 • 61
  دانلود رمان کژال با لینک مستقیم نام رمان : کژال به قلم : ماندا معینی تعداد صفحات : --- ژانر : رمان عاشقانه دانلود رمان کژال با لینک مستقیم خلاصه رمان کژال : کوروش خیلی خشک جواب سلام هردویمان را داد اخم کرده بود انگار از چیزی عصبانی بود رو…
  Tags: و, به, رمان, از, با, که, دانلود
 • 61
  دانلود رمان پیانو با لینک مستقیم نام رمان : پیانو به قلم : افسانه روح پرواز ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان پیانو با لینک مستقیم خلاصه رمان پیانو : مهرت را مانند سنجاق سینه ای به خود آویزان کرده و در انتظار قشنگ ترین آهنگ…
  Tags: می, و, به, با, رمان, دانلود
 • 61
  دانلود رمان ترس و عشق با لینک مستقیم نام رمان : ترس و عشق بهقلم : رقیه حسیینی ژانر : رمان عاشقانه تعداد صفحات : --- دانلود رمان ترس و عشق با لینک مستقیم خلاصه رمان ترس و عشق :‌ دانلود رمان ترس و عشق با ترس و بهت بهش…
  Tags: و, رمان, با, دانلود, می, به

تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است